Tüm Duyurular

Linkler
www.narlikadinistihdam.com
TR07H1.02-001/591 Narlı Kadın İstihdamı Projesi
Proje Genel Bilgileri
Aktif olarak is hayatına katılan kadın sayısının arttırılmasına, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanarak toplum içindeki sosyal statülerinin yükselmesine, işsizliğin azalmasına ve böylelikle Kahramanmaraş genelinde sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Projenin genel hedefi aktif olarak is hayatına katılan kadın sayısının arttırılmasına, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanarak toplum içindeki sosyal statülerinin yükselmesine, işsizliğin azalmasına ve böylelikle Kahramanmaraş genelinde sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Projenin özel hedefleri: Bölgedeki 15-40 yaş arası işsiz kadınların aktif iş piyasasına katılımlarını arttırmak, Kadınların aktif işgücü piyasasına katılımını sağlayarak toplumdaki rollerini güçlendirmek, Bölgede faaliyet gösteren tekstil işletmelerinin işgücü ihtiyacını karşılamak, kalite ve verimlilik düzeylerinin artırılmasına katkıda bulunmak, Bölgede istihdam ve sanayiye odaklı sürdürülebilir yerel bir ortam oluşturmaktır. Projenin 12 aylık süreçte tamamlanması planlanmıştır. Projenin beklenen sonuçları ise şu şekildedir: 1. 15-40 yaş arası 120 işsiz kadına mesleki anlamda beceri kazandırılarak, kapasitelerinin artırılması sağlandı. 2. 15-40 yaş arası 120 işsiz kadının aktif işgücüne katılımı sağlanarak bölgede istihdam yaratma kapasitesi artırıldı. 3. İşgücü ihtiyacı belirli oranda karşılanan işletmelerin üretim süreçlerinde iyileşme sağlandı. Eğitimsiz işgücü nedeniyle meydana gelen maddi kayıplarda % 30 azalma yaşandı. 4. Proje sonunda aktif işgücü piyasasına dâhil olan 120 işsiz kadının, ailelerinin ve dolayısıyla bölge halkının gelir seviyesi yükseldi. 5. Bölgede kadınların istihdama katılımlarının arttırılması konusunda bilinç ve farkındalık oluştu. 6. Başvuru sahibi Narlı Belediyesi ile ortakları TC Pazarcık Kaymakamlığı, KAGİD ve PANİAD’ın hem finansal ve teknik açıdan kurumsal kapasiteleri hem de proje yürütme kapasiteleri arttı.
Genel Amacı
Aktif olarak is hayatına katılan kadın sayısının arttırılmasına, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanarak toplum içindeki sosyal statülerinin yükselmesine, işsizliğin azalmasına ve böylelikle Kahramanmaraş genelinde sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Bölgedeki 15-29 yaş arası işsiz kadınların aktif iş piyasasına katılımlarını arttırmak,Kadınların aktif işgücü piyasasına katılımını sağlayarak toplumdaki rollerini güçlendirmek,Bölgede faaliyet gösteren tekstil işletmelerinin işgücü ihtiyacını karşılamak,kalite, verimlilik düzeylerinin artırılmasına katkıda bulunmak ve istihdam ve sanayiye odaklı sürdürülebilir yerel bir ortam oluşturmaktır.

Beklenen Sonuçlar
15-29 yaş arası 120 işsiz kadına mesleki anlamda beceri kazandırılarak, kapasitelerinin artırılması sağlandı.Aktif işgücüne katılımı sağlanarak bölgede istihdam yaratma kapasitesi artırıldı.Bölgede kadınların istihdama katılımlarının arttırılması konusunda bilinç ve farkındalık oluştu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
15-29 yaş arası 120 işsiz kadına mesleki anlamda beceri kazandırılarak, kapasitelerinin artırılması sağlandı.Aktif işgücüne katılımı sağlanarak bölgede istihdam yaratma kapasitesi artırıldı.Bölgede kadınların istihdama katılımlarının arttırılması konusunda bilinç ve farkındalık oluştu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim