Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/1067 Haberimiz Haberiniz Olsun
Proje Genel Bilgileri
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession-IPA)’nın “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni kapsamında gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik ederken, istihdam edilebilirliklerini ve girişimciliklerini de artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesini arttırmak amacıyla Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Hibe Programının toplam bütçesi 21.000.000 Avro olup bu tutarın 3.150.000 Avro’su Türkiye Cumhuriyeti, 17.850.000 Avro’su ise Avrupa Birliği katkısıdır.

Haberimiz Haberiniz olsun projesi Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında Ordu Gazeteciler Derneği, Ordu Valiliği, Ordu İl özel İdaresi ve Ordu Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 293.660,13 Avro olup, bu tutarın 29.366,01 Avro’luk kısmı Ordu Valiliği Ordu İl Özel İdaresi‘nin eş finansman katkısıdır.
Genel Amacı
Ordu ilinde gençlerin istihdamını artırmak için işgücü piyasasının ve ekonominin ihtiyaçlarına yönelik ve öncelikli sektörlerde mesleki nitelik ve iş becerileri kazanmaları veya geliştirmelerini sağlamak.

Özel Amacı
Hedef gruba İŞKUR tarafından işgücü temininde güçlük çekilen alanlardan biri olan gazetecilik konusunda mesleki nitelik ve iş becerileri kazandırarak yerel basının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak.

Beklenen Sonuçlar
1.0 – ( GEM ) Gazetecilik Eğitim Merkezi kuruldu.
2.0 – Hedef Grup ilgili gazetecilik konularında eğitildi ve staj yaptı.
(24 Sayfa Editörü, 24 Muhabir, 24 Spiker ve 24 Kameraman olmak üzere hedef gruptan toplam 96 kişi eğitildi ve 88 kişiye staj yaptırıldı.
3.0 - Hedef gruptan istihdam edilenler ile yerel basının işgücü ihtiyacı karşılandı.
4.0 –Eğitimci havuzu oluşturuldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1.0 – ( GEM ) Gazetecilik Eğitim Merkezi kuruldu.
2.0 – Hedef Grup ilgili gazetecilik konularında eğitildi ve staj yaptı.
(24 Sayfa Editörü, 24 Muhabir, 24 Spiker ve 24 Kameraman olmak üzere hedef gruptan toplam 96 kişi eğitildi ve 88 kişiye staj yaptırıldı.
3.0 - Hedef gruptan istihdam edilenler ile yerel basının işgücü ihtiyacı karşılandı.
4.0 –Eğitimci havuzu oluşturuldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim