Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/111 Eğitimde Seferberlik Kızlara Öncelik
Proje Genel Bilgileri
AMAÇ: Birlik üye köylere kanunlarala verilen hizmetlerin yerine getirilmesine yardımcı olur.Mülki hudutlar içerisinde yol,su,okul,lojman,sağlık tesisi,köy konağı,kanalizasyon ve bunlara benzerher türlü hizmet ve yatırımları yapmak ve yapanlara yardımcı olmaktır
Bozova İlçesi Köylere Hizmet götürme birliği.Birliğin kısa adı Bozova KHGB idir. Bozova özel idaresi biinasında hizmet vermektedir
Genel Amacı
Genel amacımız öncelikle bozova ilçemizde çeşitli sosyoekonomik nedenlerden dolayı okula gidemeyen yada okulu terk etmiş veya terk riski altında olan kız çocuklarımızın okullaşması ve sosyal hayata katılması eğitimli bilinçli birey olmasıdır

Özel Amacı
ilçemizde ilköğretimden sonra okuma imkanı bulamayan 150 kız öğrencimiz ve terk riski altında olan 50 öğrencimizi okula kazandırmak.ayrıca ilçemizde eğitimli kültürlü bir nesil oluşmasını sağlamak, ailerimizin eğitime daha sıcak bakmasını ve daha bilinçli bireyler yetiştirmesine katkıda bulunmasıdır

Beklenen Sonuçlar
500 veliye ulaşmak
200 aileye ulaşmak
150 öğrenciyi okula kayıt etmek
eğitim ve öğretimdemodel oluşturmak

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
500 veliye ulaşmak
200 aileye ulaşmak
150 öğrenciyi okula kayıt etmek
eğitim ve öğretimdemodel oluşturmak
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim