Tüm Duyurular

Linkler
Hedeflerimiz
ortaklarımız
eğitim sorunları
ilçemiz
ders planları
Ders programları
Temel Faaliyetlerimiz
Projelerimiz
TR08H2.01-02/380 Geleceğime Işık Tutun
Proje Genel Bilgileri
gelecegimeısıktutun.com.
gelecegimeısıktutun.com adresiyle Sungurlu Lisesi kız çocuklarının okullaşmasının arttırılması programının faaliyetlerini AB görünürlüğünü kurs ders programı ve haberleri izleme amacı ile kurulmuştur.
Genel Amacı
Çorum İli Sungurlu ilçesinde bulunan kız çocuklarının okullaşma oranının artırılmasına destek sağlamak

Özel Amacı
1. Çorum İlinin Sungurlu ilçesindeki Sungurlu Lisesi, Sungurlu Kız Meslek Lisesi ve Sungurlu Ticaret Meslek Lisesinde eğitim görmekte olan 120 kız öğrencinin okulu terk etme oranlarının düşürülmesine destek sağlayarak okullaşma oranının artırılmasına katkıda bulunmak. 2. Sungurlu ilçesinde 2010-2011 öğretim yılında ilköğretim 7.- 8. sınıfa devam eden öğrencileri bilinçlendirmek.

Beklenen Sonuçlar
1. Öğrencilerin ders başarısızlığı, ailevi sorunlar, psikolojik sorunlar, devamsızlık, ulaşım, olumsuz arkadaş ortamları vb. kaynaklı nedenlerden dolayı okulu terk etmeleri engellendi. 2. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin orta öğretime geçişlerinde yaşadıkları problemler ortadan kaldırıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Öğrencilerin ders başarısızlığı, ailevi sorunlar, psikolojik sorunlar, devamsızlık, ulaşım, olumsuz arkadaş ortamları vb. kaynaklı nedenlerden dolayı okulu terk etmeleri engellendi. 2. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin orta öğretime geçişlerinde yaşadıkları problemler ortadan kaldırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim