Tüm Duyurular

Linkler
www.balkokulukadinlar.com
http://www.genc.bel.tr
TR07H1.02-001/243 Genç Kadınlarına Arıcılık, Ana Arı ve Organik Bal Üretimi ile ...
Proje Genel Bilgileri
BAL KOKULU KADINLAR
Proje uygulamaları ile kadın istihdamının desteklenmesi programında da ön görüldüğü gibi, Bingöl İli Genç İlçesinde yerel ihtiyaçlara uygun olarak, kadınların işgücü piyasasına katılımına engel olan sosyo-kültürel engelleri bilinç geliştirme faaliyetleriyle ortadan kaldırmayı, eğitim programlarıyla mesleki beceriler kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmayı, sosyal ve ekonomik anlamda güçlendirilmelerini sağlamak amacıyla bilinçli örgütlenmelerini sağlayacak faaliyetlerin teşvikiyle bölgesel gelişmenin sağlanması, projenin genel hedefleridir.Genç İlçesi’nin yerel halkına yönelik olarak kadınların önlerindeki kültürel engelleri, uğradıkları eşitsizlikleri, cinsiyet ayrımcılığını azaltmak için bölge halkına yönelik seminerlerle bu konularda farkındalık bilinci oluşması, yerel aktörlerin katılımıyla etkili bir teorik ve uygulamalı eğitim programı sonucunda vasıfsız ve eğitimsiz 100 kadının arıcılık, ana arı üretimi ve organik bal üretimi,ambalajlanması alanlarında eğitilmesi, bunun sonucunda istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kadın işsizliğin azaltılması, yerelde benzersiz bir modelle kadınlara yönelik çalışma ve sosyalleşme merkezi açılması, tüm yöre kadınlarının bu merkezden faydalanması projenin beklenen sonuçlardır.
Genel Amacı
Bingöl İli Genç İlçesinde yerel ihtiyaçlara uygun olarak kadınların işgücü piyasasına katılımına mâni olan sosyo-kültürel engelleri aşmak, istihdama erişimlerini desteklemek ve eğitim vermek yoluyla, kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmayı ve ekonomiye bağlı göçü azaltmayı amaçlamaktadır.

Özel Amacı
Bölgedeki sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel sorunların çözümünde yerel halka yönelik faaliyetler düzenleyerek, vasıfsız eğitim düzeyleri düşük kadınların iş gücü piyasasına katılımlarının önündeki kültürel engellerin ortadan kaldırılması yönündeki bilinci yükseltmek, benzersiz bir yerel modelle çalışma ve sosyalleşme merkezi açarak eğitimlerle, kadınları sosyal hayata kazandırmak özel amacımızdır.

Beklenen Sonuçlar
Proje ekibi,uzman ve eğitmen kadrosu oluşturulacak,teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek, web sitesi ve diğer görsel materyaller hazırlanacak,Bilinç yükseltici iki seminer ve bal şenliği yapılıp proje kitapçığı dağıtılacak,bal kokulu kadınlar sanat atölyesi kurulacak,teknik geziler,staj faaliyetleri,kooperatif kurma işlemleri,toplantılar,raporlar,anketler hazırlanıp sertifika töreni yapılacak.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje ekibi,uzman ve eğitmen kadrosu oluşturulacak,teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek, web sitesi ve diğer görsel materyaller hazırlanacak,Bilinç yükseltici iki seminer ve bal şenliği yapılıp proje kitapçığı dağıtılacak,bal kokulu kadınlar sanat atölyesi kurulacak,teknik geziler,staj faaliyetleri,kooperatif kurma işlemleri,toplantılar,raporlar,anketler hazırlanıp sertifika töreni yapılacak.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim